Leningen en schuldfinanciering

Leningen en schuldfinanciering

We kunnen retailers in speciale situaties kapitaal bieden. Vaak is dit het geval wanneer er sprake is van een liquiditeitscrisis in een herstructurerings- / turnaround-situatie. Of het kan zijn om in een M & A-proces te financieren.

We kunnen retailers in speciale situaties kapitaal bieden. Vaak is dit het geval wanneer er sprake is van een liquiditeitscrisis in een herstructurerings- / turnaround-situatie. Of het kan zijn om in een M & A-proces te financieren.

Op activa gebaseerde leningen (Asset Based loans)

We kunnen snel liquiditeit verstrekken in de vorm van een lening die is gedekt door activa.

Schuldfinanciering

We kunnen DIP-financiering, Bridge Finance en Debt Purchasing arrangeren en realiseren.

Hoewel onze typische transactiegrootte tussen €3 miljoen en €10 miljoen ligt, hebben we ook de mogelijkheid om veel grotere deals te doen. We hebben snel toegang tot aanzienlijk kapitaal zonder tijdrovende vergaderingen van investeringscomités.